Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Điều khoản sử dụng này quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng (gọi tắt là “Người dùng”) khi truy cập và sử dụng website PTE Life ptelife.com.vn (gọi tắt là “Website”).

2. Phạm vi điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các nội dung và dịch vụ trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Nội dung thông tin, hình ảnh, video, tài liệu, bài viết,…
 • Các dịch vụ trực tuyến như học tập, luyện thi,…

3. Quyền của PTE Life

PTE Life có các quyền sau:

 • Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Thay đổi, bổ sung, xóa bỏ hoặc tạm ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ nội dung và dịch vụ trên Website.
 • Từ chối đăng tải hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà PTE Life cho rằng vi phạm các quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng này hoặc các quy định khác của PTE Life.
 • Yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài liệu liên quan khi cần thiết.
 • Truy cập, sử dụng và xử lý dữ liệu của Người dùng theo quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này.

4. Nghĩa vụ của PTE Life

PTE Life có các nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp thông tin và dịch vụ trên Website một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 • Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Người dùng theo quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này.
 • Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng theo quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này.

5. Quyền của Người dùng

Người dùng có các quyền sau:

 • Truy cập, sử dụng và hưởng các lợi ích từ các nội dung và dịch vụ trên Website theo quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này.
 • Yêu cầu PTE Life cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Yêu cầu PTE Life chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đó không còn cần thiết cho các mục đích mà PTE Life đã thu thập.

6. Nghĩa vụ của Người dùng

Người dùng có các nghĩa vụ sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Website.
 • Không sử dụng Website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.
 • Không sử dụng Website để gây tổn hại đến lợi ích của PTE Life, của các bên thứ ba hoặc của cộng đồng.
 • Không sử dụng Website để đăng tải, chia sẻ các thông tin, dữ liệu vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.
 • Không sử dụng Website để đăng tải, chia sẻ các thông tin, dữ liệu có tính chất kích động, bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo,…
 • Không sử dụng Website để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, chiếm đoạt tài sản của các bên khác.

7. Giới hạn trách nhiệm

PTE Life không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, mất mát, tổn thất,… phát sinh do:

 • Lỗi hệ thống, mạng lưới, thiết bị, phần mềm,… của Người dùng.
 • Hành vi cố ý hoặc vô ý của Người dùng hoặc của các bên thứ ba.
 • Những biến động về thị trường, kinh tế, chính trị, xã hội,…

8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa PTE Life và Người dùng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

9. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website.

PTE Life có quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm cập nhật Điều khoản sử dụng mới nhất để nắm được các quyền và nghĩa vụ của mình.

PTE Life cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều khoản sử dụng này khi cung cấp thông tin và dịch vụ trên Website.

Việc sử dụng website PTE Life đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng trên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng website PTE Life.

Các điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 14/09/2023.

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0762.116.448

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn

goi 0762.116.448