Chính sách bảo mật của PTE Life

PTE Life cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

3. Trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin cá nhân

PTE Life cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

4. Mức độ bảo mật thông tin cá nhân

PTE Life chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu.

5. Đảm bảo an ninh

PTE Life sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thủ tục để bảo vệ website và thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp ở cuối chính sách này.

Bạn có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

7. Thay đổi chính sách bảo mật

PTE Life có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được đăng trên website của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Chính sách bảo mật cập nhật ngày 12 tháng 9 năm 2023.

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0762.116.448

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn

goi 0762.116.448